Povodni mož

Predstavitev skulpture Povodni mož na Krki

Vabimo na predstavitev skulpture Povodni mož na Krki, v torek 8. novembra 2022 ob 15:30 uri na začetku Pešpoti Portoval ob reki Krki v Irči vasi. Dogodek bo izveden v sklopu odprtja Pešpoti Portoval, projekta Mestne občne Novo mesto in Krajevne skupnosti Drska. Kiparsko literarni projekt temelji na ljudskem izročilu. Kvartet skulptur je izklesan iz več tonskih masivnih osamelcev dolenjskega apnenca. Izdelane so bile kot oprema za ureditev počivališča Pešpoti