Andrej Hudoklin

Andrej Hudoklin (1959), iz Dolenjskih Toplic, diplomirani biolog, zaposlen na Zavodu RS za varstvo narave OE Novo mesto. S kiparstvom se ljubiteljsko ukvarja od leta 2014, je samouk. Deluje v okviru društva Skulpte in sodeluje na društvenih razstavah, pri ustvarjanju mu svetuje slikar Jože Kumer.