Andrej Hudoklin

Andrej Hudoklin, rojen 1959, stalno prebivališče v Dolenjske Toplice, diplomirani biolog, dela kot naravovarstvenik na Zavodu RS za varstvo narave OE Novo mesto. S kiparstvom se ljubiteljsko ukvarja od leta 2014, je samouk, pri ustvarjanju mu svetuje akademski slikar Jože Kumer. Deluje v okviru društva Skulpte, do sedaj je sodeloval na treh skupinskih društvenih razstavah.