Franci Kocjan

Franci Kocjan (1952), kamnoseški mojster in restavrator, upokojenec iz Zagradu pri Škocjanu. Je mentor številnih kamnoseških kolonij in likovnih delavnic, član Društva ljubiteljev slovenskega naravnega kamna in društva Skulpte ter avtor številnih osebnih in skupinskih projektov izdelave kamnitih skulptur, postavljenih v javnem prostoru. Sodeluje z likovnimi ustvarjalci v kamnu iz več slovenskih društev.