Rado Čepič

RADO ČEPIČ – rojen leta 1944 v Medvodah. Končal je poklicno papirniško šolo ter ob delu srednjo papirniško šolo v Ljubljani. Vso delovno dobo je delal kot delovodja v tovarni celuloze in papirja v Goričanah pri Medvodah.

Že kot najstnik je vzljubil gore, najelementarnejšo obliko našega planeta – kamen. Ko se je v Ljubljani ustanovilo »Društvo ljubiteljev slovenskega naravnega kamna« (DLSNK) se je pod skrbno roko mentorja kamnoseka Predaliča v njem prebudila strast upodabljanja v kamnu. Še posebno pa se je razvila njegova ustvarjalnost na vsakoletnih kiparskih kolonijah pri kamnoseku in restavratorju Francu Kocjanu iz Zagrada pri Škocjanu ter pri projektih, kjer kot član društva SKULPTE, plemenitijo podobo Novega mesta.

Njegov opust je zelo raznolik – od poustvarjanja situlske umetnosti do heraldike.